bulletin 8224 september 2018.


Inhoud van dit bulletin:

  • AFM-procedure
  • Jaarverslag SPQI 2017
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


AFM-procedure
Inmiddels is de uitspraak binnen. MQIC heeft het proces verloren. MQIC en SPQI bezinnen zich nu hoe het verder moet. De bedoeling was, om in geval van verlies, opnieuw een procedure aan te spannen namens SPQI. Daarbij zouden we lering kunnen trekken uit de motivering in het vonnis (38 pagina’s) op de aanklacht van MQIC. Wij zullen gezamenlijk tot een zorgvuldige afweging dienen te komen, hoe we nu verder gaan. Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren.


Jaarverslag SPQI 2017 
Jaarverslag van SPQI over 2017 is beschikbaar op onze website. 
In 2017 is € 1.844 ontvangen. Ultimo 2017 is het saldo van de liquide middelen € 56.987, waarvan € 19.623 gereserveerd is voor de resterende kosten van de AFM-procedure. In 2017 bedroegen de lasten excl. de AFM-procedure € 24.365. 

Het jaarverslag ter inzage. klik hier !

Betaling en correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden en verwerken. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan SPQI door te geven.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.
Copyright SPQI.nl © PVC2017